A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 10 Юни 2021  207

Уважаеми жители на Община Златоград,

 Във връзка с изпълнение на задълженията по чл.19, ал.3, т.5 от Закона за управление на отпадъците, е сключен договор между Община Златоград и „РОДОПСТРОЙ - 97” ООД, относно създаване на условия за извършване на услуга „Събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, образувани от ремонтна дейност, от домакинствата на територията на Община Златоград”.

 Услугата се заявява на „РОДОПСТРОЙ - 97” ООД, като в определен ден ще се предостави контейнер за събирането на строителни отпадъци, както и транспортна техника за транспортиране до специализирано депо за крайно обезвреждане или оползотворяване.

 Заявките ще се приемат от Красимир Боюклиев – управител на дружеството, на телефон  0886 200 800.

 За допълнителна информация и контакт, в случай на проблем при заявяване и изпълнение на услугата, Общинска Администрация Златоград обявява телефони :

0884 600 191 и 0884 600 172.

 

Опазване чистотата на природата и мястото, в което живеем е дълг на всички нас!

Призоваваме за спазване на създадените условия, за да могат нашите отпадъци да отидат само на местата, определени за тази цел.

 

 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития