A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 29 Април 2021  154

Уважаеми жители и гости на община Златоград,

На 08.05.2021 г., от 11:00 часа, на Мегдана в Етнографски ареален комплекс в гр. Златоград, Гайдарски състав „Дельо Хайдутин“ и приятели ще изнесат концерт  под надслов „Гайдата - от траките до днес“.

Участие, освен Гайдарски състав „Дельо Хайдутин“ гр. Златоград, с ръководител Тодор Кайков, ще вземат и танцов състав „Опа-Иха“ гр. Рудозем, с художествен ръководител Екатерина Лазарова; индивидуални изпълнители от НЧ „Христо Ботев - 2000“ гр. Рудозем, с художествен ръководител Соня Борисова; танцов състав „Акрани“ при ОНЧ „Просвета-1908” гр. Златоград, с художествен ръководител Даниела Тасева и младежка фолклорна група при ОНЧ „Просвета-1908” гр. Златоград, с художествен ръководител Нели Шъкова.

От 12:30 ч. в двора на Взаимното училище в Златоград ще се проведе Беседа на тема „История на гайдата от траките до днешно време“ и демонстрация на изработка на родопска каба гайда.

Събитията са част от проект BG06RDNP001-19.202-0007-C01 "Гайдата - от траките до днес", финансиран от Програма за развитие на селските райони в рамките на процедура на МИГ Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград” от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 Със средствата от проекта ще бъдат закупени 30 родопски носии за деца и младежи от самодейния гайдарски състав към сдружение „Дельо Хайдутин“ гр. Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития