A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 12 Март 2021  245

Уважаеми жители на Община Златоград,
Предвид усложнената епидемиологична обстановка на територията на Област Смолян, Директорът на Регионална здравна инспекция гр. Смолян издаде заповед, с която бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на цялата област, считано от 00.00 ч на 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.
За Община Златоград се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие за учениците от първи до дванадесети клас. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград с изключение на ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация и продължително лечение.
Определен е часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с признаци, съмнителни за COVID – 19 (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса, общо неразположение, мускулни болки, гадене и други) от 08,00 ч до 11,00 часа.
Призоваваме стриктно да се спазват въведените временни противоепидемични мерки и при провеждането на предизборна агитация в изборите за народни представители.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете тук:


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № РД-01-48


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития