A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 09 Март 2021  377

СЪОБЩЕНИЕ

Община Златоград стартира анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Златоград (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

Допитването има за цел включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Златоград за период 2021 – 2027 г.

От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Златоград в периода до 2027 г. е включването на заинтересованите страни и гражданското общество в процеса на идентифициране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана.

Анкетата е анонимна и може да бъде попълнена до 02.04.2021 г. на следния линк:

https://www.surveymonkey.com/r/PIRO-Zlatograd


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития