A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 29 Май 2020  213

Уважаеми жители на Община Златоград,

В Община Златоград детските градини и ясли ще започнат работа от 01.06.2020 г. Директорите на детските заведения ще осигурят изпълнението на изискванията в Мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Целта на тези мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността в условията на COVID – 19.
До 1 юни трябва да се осигурят строги санитарно-хигиенни условия. Ще бъдат допускани само деца, които са записани в съответната детска градина или ясла през учебната 2019 -2020 г. Температурата на всяко дете ще се мери на входа на детското заведение. Подновяването на посещението на детската градина или ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила на работа, за което ще подписват Декларация по образец. За подновяване на посещението в детската градина не се изисква представянето на медицинска бележка. След предварителна консултация с личния лекар ще се преценя посещението на градините от деца със СОП и хронични заболявания.
В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина в условията на пандемията от COVID-19. В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.
Всяко детско заведение само организира работата си при спазване на строги противоепидемични мерки.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития