A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 16 Април 2020  186

Уважаеми жители на Община Златоград,

Във връзка с въведения в страната режим на извънредно положение, вкл. ограниченията свързани с придвижване между отделни населени места, ви уведомяваме, че Национална агенция по приходите, съвместно с Общинска администрация Златоград, осигурява възможност на лица, с прекъснати здравноосигурителни права, да подават Декларация образец №7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ и др. документи, необходими за актуализиране на здравноосигурителен статус, чрез посредничеството на Общинска администрация и Кметство Старцево, Кметство Долен и Кметство Ерма река.
В създалата се ситуация има лица с прекъснати здравноосигурителни права, за които е невъзможно да посетят лично офис на НАП, поради наложени ограничения в придвижването от едно населено място в друго и не могат да се възползват от възможността за подаване на документи по електронен път с персонален идентификационен код или класифициран електронен подпис.
Служителите на Общинска администрация Златоград, Кметство Старцево, Кметство Долен и Кметство Ерма река ще съдействат на жителите на общината в комуникацията им с НАП, като ще сканират представените документи и ще ги изпращат по електронна поща в офиса на НАП гр. Смолян. След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им по електронната поща на общинска администрация, кметство или на конкретно лице (в зависимост от изразеното желание), за да може същата да бъде предоставена за сведение на лицето.
Повече информация може да бъде получена на телефона за информация на НАП 0700 18 700 и Община Златоград 0889534019, 030712553.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития