A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 30 Март 2020  250

Уважаеми жители на Община Златоград,
Във връзка с въведеното извънредно положение на територията на страната ни, директорът на Регионална здравна инспекция гр. Смолян издаде Заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение на територията на Област Смолян, за срока на действие на извънредното положение:
• Ръководителите на банкови клонове да организират стриктно спазване на мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати, като се въведе ред за дезинфекцията им;
• Вендинг автомати, предлагащи кафе, топли и студени напитки и други стоки, могат да работят при условие, че се прилагат стриктно всички необходими мерки за дезинфекцията им и противоепидемични мерки, гарантиращи здравето на потребителите;
• Собствениците на обекти, на територията на които са разположени терминали за самотаксуване за купуване на електронни винетки, автомати за продажба на жетони и други автомати за самотаксуване, да предприемат необходимите мерки за дезинфекцията на същите;
• На горепосочените места да се поставят табели, указващи спазване на дистанция между гражданите, както и между служителите на обекта, на разстояние минимум 1.5 – 2.0 метра;
• За дезинфекция на повърхности да се предпочитат препарати, които не изискват последваща обработка (напр. отмиване);
• Водачите на моторни превозни средства за обществен и таксиметров превоз на пътници при работа да използват лични предпазни средства – маски.
При осъществяване на дейността си всички търговски обекти, лечебни и здравни заведения, бизнес оператори, предлагащи храни и работодатели, следва да прилагат противоепидемичните мерки, указани от Министъра на здравеопазването, достъпни на интернет страницата на РЗИ Смолян на адрес: http://www.rzi-smolyan.com/.
Да бъдат поставени на видно място в обектите информационни материали за клиентите, вкл. за важността на личната отговорност на всеки. За целта да бъдат използвани материали, публикувани на интернет страниците на Министерство на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи. Там са посочени и временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни заведения и могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития