A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 23 Януари 2020  296

Уважаеми съграждани,
Във връзка с наближаване крайните срокове за предоставяне на документация за подготовка за кандидатстване в процедурата на подбор BG 16 RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, Ви уведомяваме, че днес, 23.01.2020 г. (четвъртък), от 17.30 часа, в заседателната зала на етаж 2 в сградата на Общинска администрация Златоград, ще се проведе информационна среща.
Заповядайте!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития