A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 12 Септември 2019  438

Уважаеми съграждани и гости на гр. Златоград,
Във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“, ви информираме, че със заповед № 331/12.09.2019 г. на Кмета на Община Златоград се въвежда временна организация за движение по ул. „Рожен" в гр.Златоград. В периода от 13.09.2019 г. до 30.09.2019 г. се затваря за движение на моторни превозни средства ул. „Рожен” в гр. Златоград от кръстовището с ул. „Крайречна”, до кръстовището с ул. „Ахрида”.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития