A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 12 Април 2019  468

Уважаеми жители на Община Златоград,


От 08.02.2019 г.  стартира заплащането на местните данъци и такси за 2019 г.С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва: • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните рокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2019 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2019 г.


 • Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2019 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2019 г.


 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2019 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2019 г.


 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 31.01.2019 г.

  • II – ра вноска – до 30.04.2019 г.

  • III – та вноска – до 31.07.2019 г.

  • IV – та вноска – до 31.10.2019 г.


 • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.


На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2019 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията могат да бъдат платени: • В брой и чрез пос –терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж; • По банков път – по следната банкова сметка на Община Златоград:


IBAN: BG48IABG74918400867301BIC: IABGBGSF„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис ЗлатоградКод за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);

Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък) • Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg

 • Чрез касите на „Български пощи” АД.

 • Чрез касите на Банка ДСК
При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
52

Актуално
Предстоящи събития