A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 14 Март 2019  377

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Във връзка с разработването на проект за Областен план за развитите на горските територии и проведени обществени обсъждания в общините, с Писмо, с изх. № РДГ13-1476/08.03.2019 г., на Директора на Регионална дирекция по горите гр. Смолян, ви уведомяваме, че в Общинска администрация Златоград е получена мотивирана справка за приети и неприети бележки и препоръки, както и протокол от проведеното обществено обсъждане в Община Златоград. С информацията в тях, може да се запознаете в приложените документи.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Мотивирана справка за приети и неприети бележки и препоръки
2. Протокол от проведено обществено обсъждане в гр. Златоград от 15.01.2019 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития