A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 27 Февруари 2018  656

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомяваме Ви, че по повод отправено официално запитване от Общинска администрация Златоград до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, относно изпратена проба от мъртва риба по поречието на р. Върбица, постъпи отговор, с Вх. № 33-00-4/26.02.2018 г., с приложени към него копие от Протокол от изпитване № П-75-А/1 от 07.02.2018 г. и копие от Писмо на директора на НДНИВМИ с Изх. № ДДД-02-П-75-А/15.02.2018 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол от изпитване № П-75-А/1 от 07.02.2018 г.
2. Писмо от директора на НДНИВМИ с Изх. № ДДД-02-П-75-А/15.02.2018 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития