A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 27 Февруари 2018  528

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомяваме Ви, че по повод отправено официално запитване от Общинска администрация Златоград до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, относно изпратена проба от мъртва риба по поречието на р. Върбица, постъпи отговор, с Вх. № 33-00-4/26.02.2018 г., с приложени към него копие от Протокол от изпитване № П-75-А/1 от 07.02.2018 г. и копие от Писмо на директора на НДНИВМИ с Изх. № ДДД-02-П-75-А/15.02.2018 г.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Протокол от изпитване № П-75-А/1 от 07.02.2018 г.
2. Писмо от директора на НДНИВМИ с Изх. № ДДД-02-П-75-А/15.02.2018 г.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
71
понеделник, 12 Април 2021
29
вторник, 09 Март 2021
170
сряда, 03 Март 2021
65

Актуално
Предстоящи събития