A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениесряда, 31 Януари 2018  1502

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2018 г. в Общинска администрация Златоград е постъпило писмо от „Горубсо-Златоград” АД, с което ни уведомяват, че на 26.01.2018 г. е започнало почистване на част от езерото на хвостохранилище „Ерма река” от тръстика.
Вследствие на тези действия е възможно да се получи помътняване на водите на река Голяма и река Върбица.
Премахването на част от тръстиката в езерото е в изпълнение на предложените мерки в Протокол от 13.12.2017 г. от междуведомствената комисия, назначена със Заповед на Областния управител на Област Смолян.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития