A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 27 Ноември 2017  1082

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Уведомяваме Ви, че на 20.11.2017 г. бе взета проба от питейната вода от детска ясла „Мир” гр. Златоград за изследване съдържанието на мед, олово и цинк. Пробата е изпратена за изследване в лицензирана лаборатория в гр. София.
Получените резултати, съгласно Протокол от изпитване № 6314/23.11.2017 г., не показват отклонение от нормалните стойности, съгласно Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.ПРИЛОЖЕНИE:
Протокол от изпитване № 6314/23.11.2017 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития