A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 27 Октомври 2017  920

Уважаеми жители на Община Златоград,
Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че от 01 ноември 2017 година започва приемането на декларациите (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2018 година.
Краен срок за подаване на декларациите - 22 декември 2017 г.
От 01 ноември до 22 декември 2017 г.
е срока и за подаване от юридическите лица на декларациите (образец 1) по чл.21, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград за определяне на такса битови отпадъци за 2018г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци.
Декларации (обр.1 и обр.2) с указания за попълване, се получават от Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg.

Декларациите (обр.1 и обр.2) се подават в Центъра за информационно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград, по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград - 4980, обл.Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер, се прилага документ за платена такса „административно обслужване” по банкова сметка: IBAN – BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007 „Интернешънъл Асет Банк” АД.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед на Кмета на Община Златоград
Декларация образец 1
Декларация образец 2


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития