A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 27 Април 2017  557

За нормалното протичане на Празника на Златоградското чеверме, се затваря за движение на моторни превозни средства ул. „Беловидово” в гр. Златоград, в участъка от кръстовището при сградата на „Стария съвет” до Ресторант „Кристал”, пътната отсечка от кръстовището на ул. „България”, по новия пътен мост, до кръстовището с ул. „Ахрида” и ул. „Крайречна” и пътния мост между посочените участъци, на 06.05.2017г. (събота), от 08,00 часа до приключване на мероприятието.

В случай на необходимост, ще се затвори за движение ул. „Стефан Стамболов” от кръстовището й с ул. „Тракия” до кръстовището й с ул. „Ахрида” в гр. Златоград, като движението ще се регулира от служители на Районно управление Златоград към Областна дирекция на МВР - Смолян.

Ще се осигури безопасността на движението по ул. „България” в гр. Златоград на 06.05.2017г. (събота), за времето, през което се извършва ритуала по пренасяне на чеверметата от градски парк към площад, от 10,45 ч. до 11,30 ч.

Движението ще се извършва по обходен маршрут: ул. „България”, ул. „Тракия”, ул. „Ахрида” и ул. „Беловидово”.

Контрол по изпълнението на временната организация на движението се възлага на Началника на Районно управление Златоград към Областна дирекция на МВР - Смолян.

Приканваме жителите на гр. Златоград, в деня на Празника, да не използват личните си автомобили за придвижване до Централната градска част, с цел облекчаване на натовареността от МПС по време на провеждане на мероприятието.

Предварително благодарим за проявеното разбиране.

Пожелаваме на всички добро настроение и весел празник!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития