A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 27 Март 2017  1088

Уважаеми съграждани,
Уведомявам ви, че в изпълнение на поетия ангажимент, след проведената работна среща на 15.03.2017 г., възложих изготвяне на химичен анализ-изпитване на тежки метали в една проба (кадмий, олово, никел, арсен, цинк, мед, манган, желязо, хром (общ)) за качеството на питейната вода от водоснабдителната мрежа в гр. Златоград. Анализът се извършва от акредитирана Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда, в гр. Хасково.
Едновременно с това, предвид публикуваната информация в социалните мрежи, свързана с качеството на питейната вода в гр. Златоград, която е изложена в Протокол от изпитване № В035 от 22.03.2017 г., подписан от заместник ръководителя на Университетска строителна изпитвателна лаборатория към Университет за архитектура, строителство и геодезия, гр. София, Ви уведомявам, че днес – 27.03.2017 г., са взети проби от шахтови кладенци №1 и №2, захранващи водоснабдителната мрежа на гр. Златоград, както и от крайния потребител на питейна вода, за който се отнасят притеснителните данни от извършения анализ от Университетската лаборатория към УАСГ, гр. София. Взетите проби са предоставени за анализ и изпитване от Специализираната лаборатория към РЗИ, гр. Пловдив.
Очакваните резултати и от двете акредитирани лаборатории ще бъдат оповестени незабавно, след като ни бъдат предоставени.
Като превантивна мярка, до получаване на резултатите от всички паралелни проби, се възобновява подаването на питейна вода само от шахтовия кладенец в река Неделинска, към водоснабдителната мрежа на град Златоград.
Информирам ви, че с оглед на изнесените по-горе данни, проведох среща с инж. Николов – Управител на ВиК, гр. Смолян, в която се включи и Председателят на Общински съвет Златоград. Днес, от 16.00 часа ще се преведе и среща с общинските съветници, на която ще се обсъди възникналата ситуация.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
44

Актуално
Предстоящи събития