A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 20 Септември 2016  808

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

На 19.09.2016 година Кметът на Община Златоград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ "Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-03.02.
Към момента 105 лица на територията на Община Златоград ползват социалната услуга „Топъл обяд“.

Документите за ползване на социалната услуга се подават в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград.


ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
1. Лицата и семействата на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност (наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност).
4. Скитащи и бездомни деца и лица.
5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е до 30 април 2017 година.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития