A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 12 Юли 2016  731

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4 и 5 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, кметът на Община Златоград определи, със своя Заповед, разрешените места за къпане за летен сезон 2016 г., както и забранените такива.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № 222/06.07.2016 г. на Кмета на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития