A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 01 Юли 2016  934

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД уведомява всички граждани и фирми за смяна на обслужващата банка, считано от 01.07.2016 г.
Обслужващата банка на Община Златоград ще бъде „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Новите банкови сметки, от 01.07.2016 г., са както следва:


1. БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

Бюджетна сметка - 7304

IBAN: BG68IABG74913100772100

Местни данъци и такси – 7311

IBAN: BG48IABG74918400867301


2. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

IBAN: BG32IABG74913300772101ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития