A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 03 Февруари 2016  1585

стартира плащането на местни данъци и такси за 2016г.

Уважаеми жители на Община Златоград,


От днес стартира заплащането на местните данъци и такси за 2016 г. С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва: • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2016 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2016 г.


 • Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2016 г.

  • II – ра вноска – до 30.10.2016 г.


 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 30.06.2016 г.

  • II – ра вноска – до 31.10.2016 г.


 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 31.01.2016 г.

  • II – ра вноска – до 30.04.2016 г.

  • III – та вноска – до 31.07.2016 г.

  • IV – та вноска – до 31.10.2016 г.


 • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.


На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2016 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.Задълженията могат да бъдат платени: • В брой и чрез пос –терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж; • По банков път – по следната банкова сметка на Община Златоград:


IBAN: BG48IABG74918400867301

BIC: IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград


Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък) • Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg

 • Чрез касите на „Български пощи” АД.


При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития