A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 18 Декември 2015  811

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Информираме Ви, че от 18.12.2015 г. стартира Проект “Обществена трапезария град Златоград”, чрез който от 01.01.2016 година до 30.04.2016 година Община Златоград ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария”. Социалната услуга ще се финансира от Фонд "Социална закрила" към МТСП. Документите за ползване на социалната услуга «Обществена трапезария» се подават от 18 декември до 28 декември 2015 г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград.

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ» могат да кандидатстват:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3. Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност);
4. Скитащи и бездомни деца и лица.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития