A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениесряда, 21 Октомври 2015  745

Уважаеми съграждани,
Общинска администрация Златоград напомня, че на 31.10.2015 г. изтича крайният срок за плащане на втората вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства и вноската за патентен данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.
Задълженията могат да бъдат платени:
 В брой и чрез пос-терминално устройство, на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” №1, Център за информационно и административно обслужване на гражданите- партерния етаж;

 По банков път, по следната банкова сметка на Община Златоград:
IBAN: BG68STSA93008432230400
BIC: STSABGSF
„Банка ДСК” ЕАД гр.Златоград
Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 (за патентен данък)
 Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg

При неплащане, от Ваша страна, до изтичане на крайния срок, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития