A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 12 Октомври 2015  776

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че на 13.10.2015 г. Регионална здравна инспекция – Смолян ще проведе анкетно проучване сред ученици от гр. Златоград относно техните нагласи и поведение във връзка с употребата на тютюн, алкохол и наркотици. Изборът на учениците в анкетата ще е на случаен принцип, попълването на анкетните карти ще е анонимно и ще бъдат обхванати общо:
– 37 ученика от 7 – 12 кл. на СОУ „Антим І”
– 8 ученика от 9 – 12 кл. на ПГ „Христо Ботев”
Проучването е регионално и е част от проекта на РЗИ „Превенция на употребата на наркотици и зависимости в Смолян” (DRUGstop), финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. Партньор по проекта е фондация «Еврис» от Исландия, а основната цел на иницативата е да се изготви стратегия за превенция на зависимости, специфична за област Смолян, както и да се стартира ефективно сътрудничество на всички заинтересовани институции за реални постижения в името на младите хора на нашия регион.

За допълнителна информация и въпроси:
Лиляна Карагегова и Деница Иванова,
експерти по проекта от РЗИ – Смолян
Тел. 0301/ 58930, 0886313917
Имейл: rzi_smolyan@mbox.contact.bg


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
118

Актуално
Предстоящи събития