A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 04 Септември 2015  860

Уважаеми съграждани,
Поради многобройните запитвания от Ваша страна за закупуване на използвани тротоарни плочки, Ви информирам, че в резултат на извършване на строително-ремонтни дейности на уличната мрежа в общината, се демонтират съществуващи тротоарни плочки и бордюри, които ще бъдат използвани за направа на тротоари в жилищни квартали с неблагоустроена инфраструктура във всички населени места в Община Златоград.
След задоволяване на обществените потребности, всеки жител на Община Златоград ще има възможност да закупи от останалите строителни материали.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития