A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениепонеделник, 22 Юни 2015  598

Уважаеми съграждани,
Общинска администрация Златоград напомня, че на 30.06.2015 г. (вторник) изтича крайният срок за плащане на първата вноска на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.
Задълженията могат да бъдат платени:
 В брой и чрез пос-терминално устройство, на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” №1, Център за информационно и административно обслужване на гражданите- партерния етаж;

 По банков път, по следната банкова сметка на Община Златоград:
IBAN: BG68STSA93008432230400
BIC: STSABGSF
„Банка ДСК” ЕАД гр.Златоград
Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
 Чрез касите на „Изипей” АД в страната и по интернет чрез еPay.bg

При неплащане, от Ваша страна, на първата вноска, до изтичане на крайния срок, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития