A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 08 Юни 2015  777

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че на 10.06.2015 г. (сряда) от 16.00 часа в сградата на Общинска администрация Златоград, 2 етаж, предстои сформиране на местно партньорство, което да има право да кандидатства за осигуряване на финансиране по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Всеки, който желае може да присъства и да се включи в качеството си на партньор.
Местното партньорство е неформално обединение за реализиране на съвместни отговорности при изпълнение на дейности, в което участват:
1. Община;
2. Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ или по Закона за народните читалища;
3. Лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите;
4. Физически лица.
Заповядайте!


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития