A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениечетвъртък, 12 Март 2015  763

Във връзка с усложнената зимна обстановка на територията на Община Златоград, довела до липса на предоставянето на обществена мобилна телефонна услуга, на 13 март 2015г., мобилната компания „Мобилтел” EАД, ще позиционира подвижна мобилна станция в Централната градска част на град Златоград.
Подвижната станция ще бъде разположена в автомобил на компанията и със съдействието на „Сателит - ТМ” гр. Златоград ще получи оптична връзка за излъчване на сигнал до всички абонати на мобилния оператор.
Мобилната клетка ще бъде на разположение на потребителите на мобилната компания „Мобилтел” EАД до отстраняване на нанесените щети.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития