A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 24 Февруари 2015  538

Общинска администрация Златоград търси 15 доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на Община Златоград, в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
Кандидатите за доброволци мога да подават заявление, до кмета на общината, за членство в доброволното формирование, в срок до 06.03.2015г. Заявленията се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, като се прилагат и следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;

2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. Справка от психодиспансер, доказващо, че лицето е клинично здраво;

4. Свидетелство за съдимост;

5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Към изброените документи се прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
106
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития