A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕсряда, 22 Октомври 2014  1180

Уважаеми жители и гости на Община Златоград,

Във връзка с предоставената информация от системата ARDA FORECAST на Национален институт по метеорология и хидрология http://arda.hydro.bg/bg/index.php?glaven=alertmap, за предстоящи дни с проливни валежи на територията на Община Златоград, Ви уведомяваме че след отразени актуализации в същата интернет страницата има съществена промяна в прогнозата за времето.

Информацията за червен код с опасност от интензивни валежи, която предизвика притеснение сред местното население и туристи на Златоград, е била за прогноза, актуална към 23.00 часа на 20.10.2014 г. Прогнозните валежи, към момента са в диапазон от 114,46 куб м/сек до 139,36 куб м/сек. Това количество валежи не би довело до притеснително повишаване нивото на водоизточниците на територията на Община Златоград, както и речното ниво на р. Върбица.

Всеки който желае може да получи информация за очакваните валежи в басейна на р. Арда, от системата ARDA FORECAST на http://arda.hydro.bg/bg/data/view.php?stan=12, като актуални са данните в графа „Прогнозирани в срок”.

Данните се актуализират в 11.00 ч. и 23.00 ч. всеки ден.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития