A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 07 Октомври 2014  680

Уважаеми жители на Община Златоград,


Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че стартира бюджетна процедура за изготвянето на бюджет на Община Златоград за 2015 г.
Във връзка с това, Кметът на Община Златоград отправя покана към Вас да се включите в изготвянето на общинския бюджет с предложения, мнения и препоръки. Целта е да се гарантира съставянето на бюджет, който да отговаря в най-голяма степен на потребностите и интересите на жителите и да се постигне максимална публичност и прозрачност в управлението на публичните финанси. Предложенията могат да бъдат изпращани по електронен път на електронната поща на Община Златоград - ObA-zlatograd@zlatograd.bg или да бъдат подавани на хартиен носител в деловодството на общината, в срок до 31.10.2014 г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития