A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 11 Април 2014  967

СЪОБЩЕНИЕ


Информираме всички земеделски стопани, които отглеждат тютюн на територията на община Златоград, че в Министерството на земеделието и храните се пристъпва към създаване на база данни с всички тютюнопроизводители в страната.
Целта е да се събере информация за земеделските стопани, които отглеждат тютюн, за засадените площи, сортовете, произведените и изкупените количества тютюн и др.
По този начин ще се идентифицират основните купувачи на пазара, ще се структурира база данни за участниците в сектора и ще се създадат условия за вземане на управленски решения от страна на държавата.

В тази връзка е необходимо до 15 май 2014 г. да се регистрират стопаните, отглеждали тютюн през 2013 г.:
• Заявления за регистрация се приемат в Общинска служба „Земеделие” – Златоград;
• Включването в регистъра не е свързано с плащане на данъци и осигуровки;
• Стопаните подават заявления за регистрация на площите, но които са отглеждали тютюн, за произведените и продадени през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и по класи, както и за площите, на които ще се отглеждат през 2014 г.
• Представят се договорите за производство и изкупуване на тютюн, приемателно-предавателните протоколи за изкупуване на тютюн и документи за право на ползване на имотите (удостоверение на наследници, нотариален акт, договор за наем или аренда), на които се отглежда тютюн през 2013 г. и 2014 г.


Общинска администрация Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
51

Актуално
Предстоящи събития