A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 21 Март 2014  1363

Уважаеми жители на община Златоград,


От 4 март стартира заплащането на местните данъци и такси за 2014 г. С настоящото съобщение Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва: • Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – от 01.03.2014 г. до 30.06.2014 г.

  • II – ра вноска – до 30.10.2014 г. •  Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:


  • I – ва вноска – от 01.03.2014 г. до 30.06.2014 г.

  • II – ра вноска – до 30.10.2014 г.

 • Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:  • I – ва вноска – от 01.03.2014 г. до 30.06.2014 г.

  • II – ра вноска – до 30.10.2014 г.
 • Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:


  • I – ва вноска – до 31.01.2014 г.

  • II – ра вноска – до 30.04.2014 г.

  • III – та вноска – до 31.07.2014 г.

  • IV – та вноска – до 31.10.2014 г. • Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.


 

Обръщамe внимание, че на предплатилите ДНИ, ТБО и ДПС в периода от 01.03.2014 до 30.04.2014 г.  за цялата година се прави отстъпка от 5 %.


Задълженията могат да бъдат платени: • В брой и чрез пос –терминално устройство на касата на общината, на ул. „Ст.Стамболов” № 1, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж; • По банков път – по следната банкова сметка на община Златоград:


 IBAN: BG68STSA93008432230400

BIC: STSABGSF

„Банка ДСК” ЕАД гр.Златоград

Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);

Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);

Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);

Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)

Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)


При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития