A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕвторник, 07 Юни 2016  675

Уважаеми жители на Община Златоград,

Районна Служба „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” гр. Златоград уведомява водачите и собствениците на земеделска техника и МПС, участващи в прибирането на реколтата и превоз на груб фураж (сено и слама), че е необходимо да имат предвид следното:

1. Техниката следва да бъде проверена от органите за „Пожарна Безопасност и Защита на Населението” и за същата да бъде издадено съответното Становище за допускане до участие в жътвената кампания, съгласно изискванията на подзаконовите нормативни актове по Закона за Министерство на Вътрешните Работи.

2. Водачите на МПС и земеделска техника да са инструктирани за правилата за пожарна безопасност.

3. Техниката да е оборудвана с подръчни противопожарни уреди и съоръжения.

За неизпълнението на горните изисквания водачите на земеделска техника и МПС, превозващи груби фуражи, носят административно-наказателна отговорност по Закона за МВР.


Районна Служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
32
понеделник, 21 Ноември 2022
42

Актуално
Предстоящи събития