A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б ЩЕ Н И Есряда, 27 Октомври 2010  1197

На основание чл. 8, ал. 1 на Наредбата по ОВОС, публично обявяваме:

Решение за преценяване на необходомостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития