A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 19 Юли 2013  679

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Златоград уведомява за постъпило инвестиционно намерение на община Златоград за реализация на обект:

"Рехабилитация и благоустрояване(реконструкция) на улица "Васил Левски" гр. Златоград"

Приложения:

1. Обява


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 06 Януари 2022
51

Актуално
Предстоящи събития