A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 26 Септември 2012  963

Европейският информационен център „Европа директно” в гр. Смолян, съвместно с EURES съветника за Южен централен район, организират семинар за търсещи реализация в Европа.
Програмата на семинара включва следните теми:
11:00 – 11:30 ч. – Europe Direct – където и да си в Европа. Представяне на европейската информационна мрежа в услуга на гражданите „Europe direct” и инициативата на ЕК „Вашата Европа” - Надежда Митева – директор на Europe Direct Смолян
11:30 – 12:00 ч. – EURES – възможности за реализация в чужбина - Даниела Пирянкова – EURES съветник за Южен централен район
12:45 – 13:00 ч. – Демонстрация на специалния интернет сайт на EURES за търсене на работа в ЕС - Даниела Пирянкова – EURES съветник за Южен централен район
13:00 – 14:00 ч. – Europass отваря врати към учене и работа в Европа - представител на Europass за България от Центъра за развитие на човешките ресурси

Семинарът ще се проведе на 27.09.2012 г. от 10:45 ч. в зала в хотел Кипарис алфа, на адрес: гр. Смолян, бул. „България” 3А.

Всички, които желаят могат да заявят участието в семинара на телефон 0301/81433, e-mail: novihori@gmail.com или в най-близкото Бюро по труда.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
50

Актуално
Предстоящи събития