A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 27 Юни 2012  1013

за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект от Басейнова дирекция за управление на водите.


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития