A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 07 Декември 2011  1065

Общинска администрация Златоград обявява, че до 12.12.2011 г., набира кандидати за изпълняване на длъжността „Спасител” към Покрит плувен басейн при ОУ „В.Левски” гр. Златоград. Кандидатите трябва да притежават необходимите квалификационни изисквания за длъжността.

За целта е необходимо писмено да заявите своето желание до Кмета на община Златоград, като към заявлението приложите копие от всички необходими документи, доказващи придобити квалификационни умения.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития