A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 01 Декември 2011  1100

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

УВЕДОМЯВА,

Че е изготвен ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.12.2011г. в деловодството на Община Златоград /в Център за информационно и административно обслужване на гражданите/, както и официалната страница на Община Златоград www.zlatograd.bg, кутия „Жалби, молби и предложения”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития