A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епонеделник, 28 Февруари 2011  1445

В рамките на проект „Партньорство в подкрепа на децата и семействата от област Смолян” фондация „Международна социална служба – България» обявява конкурс за набиране на екип за работа в Център за обществена подкрепа –гр.Златоград, включващ следните позиции:
1. Управител/социален работник – 1 място Минимална образователна степен – висше бакалавър/магистър соц.дейности/соц.педагогика, соц.мениджмънт, педагогика. Професионален стаж- мин. 2 год.
2. Социални работници – 3 места Минимална образователна степен – висше бакалавър - социални дейности, социална педагогика
3. Педагог- 1 място Минимална образователна степен - бакалавър предучилищна/начална педагогика, педагогика
4. Психолог- 1 място: Минимална образователна степен – бакалавър или магистър по психология.
5. Хигиенист- Минимална образователна степен – основно или средно образование
Документи за посочените длъжности:
Заявление до директора на МСС-България; Мотивационно писмо (с изкл. на хигиениста); Професионална автобиография; Копие от диплома за завършено образование; Актуално свидетелство за съдимост; Две препоръки от бивш работодател. Други документи, които доказват професионална компетентност.
Процедура по одобрение на кандидатите: Документите ще се приемат до 17.00 ч. на 15. ІІІ.2011 г. в офиса на МСС-България, намиращ се в гр. Смолян, бул. „България”14, корпус Г, офис 10- А. Конкурсът за избор на персонал ще се проведе на 23.03.2011г. от 10.00ч., в сградата на община Златоград. До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, преминали конкурса по документи.

Повече информация за работата на Център за обществена подкрепа-Златоград и изискванията към кандидатите можете да получите в офиса на МСС-България в гр. Смолян, бул. «България» 14, сектор Г, офис 10А (под сградата на Областна администрация) или на тел. 0301/ 81772, GSM 0895 66 22 86.„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация „Международна социална служба- България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенция за социална подпомагане.”


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития