A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Епетък, 11 Юни 2010  1442

Общинска администрация Златоград информира, че от 01.06.2010 г. е в сила новата Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община Златоград.
С този местен нормативен документ се уреждат реда, начина и условията за извършване на рекламна и/или информационна дейност на територията на общината, определени са общите и специфични изисквания, на които трябва да отговарят рекламно-информационните елементи, независимо от собствеността на имота, в който са поставени, а също и необходимите документи и дължимата такса за издаване на разрешение за поставяне.
Всички изградени до момента на територията на общината рекламно-информационни елементи /външни реклами, надписи върху сгради, информационно-указателни табели, рекламни материали с временен характер и съобщения/ следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 3, като за целта е необходимо да се подаде заявление до главния архитект на общината за издаване на разрешение за разполагане. Тези рекламно-информационни елементи, които не отговарят на разпоредбите на Наредба № 3 следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията или да бъдат премахнати.
Комисия, назначена със заповед на кмета на общината ще разглежда постъпилите заявления, ще предлага на главния архитект да издаде или да откаже издаването на разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент, а също така ще осъществява текущ контрол по спазване разпоредбите на Наредба № 3.
Допълнителна информация по прилагането на Наредба № 3 можете да получите на тел.: 03071/25 52; 03071/44 30

Наредба № 3 за рекламната дейност на територията на община Златоград

Заповед N:190/10.06.2010 г.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 21 Ноември 2022
45
понеделник, 21 Ноември 2022
56

Актуално
Предстоящи събития