A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 10 Февруари 2021  268

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,
 
Общинска администрация - Златоград Ви информира, че на 15.02.2021г. (понеделник), ще се проведе поредна съвместна  акция  между Община Златоград и д-р  Хутева – ветеринарен лекар. 
В основата на това мероприятие е прилагането на кастрацията като ефективен и хуманен начин за овладяване на популацията на бездомните животни.  Екипът на д-р Хутева, който работи съвместно с Община Златоград, ще извършва манипулациите в мобилна амбулатория, която ще бъде разположена в двора на Общинската  ветеринарната служба в гр. Златоград.
         Апелираме гражданите на Община Златоград за съдействие.
         Може да сте полезни в кампанията, като подавате информация за местонахождението на бездомни кучета и да оказвате съдействие от какъвто и да е друг характер.
         Разчитаме на вашата съпричастност и разбиране, за преодоляването на проблемите с безстопанствените  животни на територията на Община Златоград.   

Телефони за контакт:

0885 404865 – д-р Розалин Хаджиев – официален ветеринарен лекар за Община Златоград към ОДБХ гр. Смолян.
 
0893 015739 – Здравко Маринов – служител в ОбА – Златоград;


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития