A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 14 Януари 2021  117

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

 Във връзка с чл.8 и чл.9 от Наредба №13 от 2016г. за мерки за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви информираме, че  пчеларите и земеделските производители, обработващи земеделски площи, е необходимо да направят регистрация в Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционни дейности (ЕПОРД), налична на сайта на Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ).

Земеделските стопани се регистрират с електронна поща и номер на сертификат по чл.83 от Закона за защита на растенията, наличен в регистъра на лицата, които притежават такъв сертификат, с право за използване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Пчеларите се регистрират с номер на пчелин от удостоверението за регистрация на животновъдния обект по чл. 137 от ЗВМД.

Задължително условие е всеки от тях да има валидна електронна поща.

Препоръчително е стопаните и пчеларите да се регистрират  в електронната платформа до 31 януари 2021г., но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрация на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.

 

Телефони за контакт:

0884 600176 - Станислав Бодуров – ст. експерт „Опазване на околната среда” в ОбА – Златоград;

 0885 404865 – Розалин Хаджиев – официален ветеринарен лекар за Община Златоград към ОДБХ гр. Смолян.


ОЩЕ НОВИНИ


четвъртък, 01 Юли 2021
50

Актуално
Предстоящи събития