A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 28 Февруари 2019  487

Уважаеми жители на Община Златоград,
В Общинска администрация Златоград е постъпило писмо от Областна дирекция по безопасност на храните Смолян във връзка с констатирано масово засаждане на резници от лавандула в общините: Баните, Неделино, Златоград, Мадан и Рудозем, с което ни информират, че растението лавандула попада в официалните списъци на гостоприемник на бактериалната болест Xylella fastidiosa. Тя е една от най – опасните растителни бактерии в световен мащаб, с огромно икономическо въздействие върху селското стопанство, обществените градини и околната среда. Гостоприемници са над 350 растителни вида.
Патогенът се пренася чрез много видове цикади, които е достатъчно да се хранят два часа със заразените растения, за да станат преносители на бактерията.
Във връзка с гореописаното и с цел предотвратяване на сериозни щети в производството и околната среда е необходимо всички производители на вкоренени резници от лавандула ЗАДЪЛЖИНТЕЛНО да се регистрират в Областна дирекция по безопасност на храните Смолян, съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/789 относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Xylella fastidiosa в Съюза.
Заявяване на регистрация се извършва в ОДБХ – Смолян, преди засаждане на щеклингите и вземане на почвена проба за лабораторен анализ.
За регистрация е необходимо да се представят следните документи:
- Заявление за регистрация /образец/;
- Актуална скица на площите, върху които се отглеждат растенията /копие/;
- Декларация или приемно-предавателен протокол с произхода и количеството на закупените щеклинги за производство на вкоренени резници;
- Заверено копие на документ, който удостоверява правото на собственост или правото на ползване върху площите.
Растенията подлежат на официална годишна инспекция и вземане на проби от растения и почвата, в която се отглеждат.
При съмнение, свързани със здравословното състояние на посевите, както и при съмнения, относно други растителни гостоприемници е необходимо незабавно да се уведомят инспекторите по растителна защита в ОДБХ – Смолян.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за болестта


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития