A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 08 Ноември 2017  2951

Уважаеми жители на Община Златоград,
Информираме ви, че на територията на нашата страна има констатирани огнища на Инфлуенца по птиците (птичи грип) и Нюкясълска болест по птиците.
Инфлуенцата или грип при птиците е остро заразно заболяване с почти 100 % заболеваемост и смъртност най – вече при домашните птици. Характерно за заболелите птици е, че са с разрошени пера, омърлушени, намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена, цялостен оток на главата, кихане, кашляне, изтечения от очите, диария, парализа и др.
Болестта се пренася от дивите прелетни птици. Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици, птичи продукти, екскременти и др. Заболяването е зооноза. При контакт със заболели птици и неспазване на лична хигиена могат да заболеят стопаните и членовете на техните семейства, като заболяването при човека се характеризира със същите симптоми както при обикновения грип.
„Нюкясълска болест по птиците” се характеризира с висока смъртност сред птиците. Клиничните признаци включват угнетено състояние, липса на апетит, дихателни смущения, задух, кашлица, кихане, жълто-зелена диария и нервни признаци.
Диагнозата и за двете заболявания се поставя само след лабораторни изследвания. В тази връзка е необходимо стопаните да сигнализират незабавно при наличие на болни или умрели птици, като уведомяват кметовете по населените места или ветеринарните лекари.
С цел предотвратяване на проникването на „Инфлуенца по птиците” и „Нюкясълска болест по птиците” на територията на Община Златоград, стопаните на домашни птици е необходимо:
• да не допускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и прелетни птици;
• да не допускат контакт между птиците, живеещи в дивата природа и домашните птици;
• да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици;
• да съхраняват фуражите, с които изхранват птиците в закрити помещения;
• да уведомят незабавно обслужващия ветеринарен лекар на района или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите животни или при завишена смъртност;
• да не пипат заболели и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства;
• да спазват строга лична хигиена при отглеждането на домашни птици.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития