A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Евторник, 25 Октомври 2016  812

Уважаеми жители на Община Златоград,
Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че от 01 ноември 2016 година започва приемането на декларациите по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2017 година.
Краен срок за подаване на декларациите - 31 декември 2016 г.
От 01 ноември до 31 декември 2016 г.
е срокът и за подаване от юридическите лица на декларациите по чл.20, т.1 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград, за определяне на такса „събиране и извозване на битовите отпадъци” за 2017г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци.
Декларации с указания за попълване се получават от Центъра за информационно и административно обслужване в сградата на Общинска администрация – Златоград или може да се изтегли от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg

Декларациите се подават в Центъра за информационно и административно обслужване в сградата на Общинска администрация Златоград, по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград - 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер се прилага документ за платена такса „административно обслужване” по банкова сметка: IBAN – BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007 „Интернешънъл Асет Банк” АД.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заповед на кмета на Община Златоград
Декларация Образец 1
Декларация Образец 2


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития