A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 30 Юни 2016  725

На вниманието на собствениците на животни – говеда и овце на територията на Община Златоград

Уведомяваме Ви, че на територията на Община Златоград предстои извършване на ваксинация срещу заболяването „СИН ЕЗИК”.
Ще бъдат ваксинирани всички идентифицирани (маркирани с ушни марки) говеда и овце над три месечна възраст. Необходимо е собствениците на животни да окажат съдействие на ветеринарните специалисти при извършване на ваксинацията.
При намиране на неидентифицирани селскостопански животни, на собственика на животното се съставя Акт за установяване на административно нарушение, съгласно чл. 132, ал. 1, т. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, след което животните се идентифицират съгласно изискванията на чл. 51 от ЗВД и Наредба № 6 от 08.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
От „СИН ЕЗК” най-често боледуват овцете и говедата. Наблюдават се ерозии (афти) по устата, засилено слюноотделяне, подуване и посиняване на езика, куцота.
При проява на горепосочените симптоми, собствениците на животни е необходимо незабавно да уведомят и потърсят помощ от ветеринарните специалисти.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития