A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Ечетвъртък, 07 Април 2016  752

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 11.04.2016 г. (понеделник), по график, се събират разделно събраните отпадъци от жилищните блокове на ул. „Рожен”, ул. „Миньорска”, ул. „Ахрида” и
ул. „Стефан Стамболов”.

Предават се САМО ПЪЛНИ, ДОБРЕ ЗАВЪРЗАНИ ЧУВАЛИ И ОБОЗНАЧЕНИ С НОМЕРА НА АПАРТАМЕНТА , като до 9,00 ч. се поставят на достъпно място, пред входа на блока.

При обслужването е необходимо присъствието на домоуправител или упълномощено лице от блока, което да получи нови чували от вида, който са предадени.

Информираме Ви, че Община Златоград ще води статистика на домакинствата ПРЕДАЛИ или НЕ разделно събрани отпадъци. Обобщената информация, в края на годината, ще бъде определяща за размера на такса битови отпадъци за 2017 г., като за домакинствата неучаствали в системата за разделно събиране на отпадъци, размерът на таксата ще бъде по-висок.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития