A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Есряда, 02 Март 2016  784

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 07.03.2016 г. ( понеделник ) е графикът за събиране на разделно събраните отпадъци от РАЙОН І І-ри, включващ улиците :

„Вихър”, „Еделвайс”, „Ерма”, „Младост”, „Албена”, „Антон Страшимиров”, „Ахрида”, „Братя Родопски”, „Граничар”, „Гривица”, „Елена Крахтева”, „Кокиче”, „Крайречна 2”, „Миньорска”, „Пеньо Пенев”, „Първи май”, „Рожен”, „Рупите”, „Сирко Станчев”, „Тракия”, „Шипка”, „Виктор Юго”, „Делю Войвода”, „Евгения Пачилова”, „Клокотница”, „Марица”, „Плиска”, „Стефан Стамболов, „Цар Калоян”, „Черно море”.

Предават се САМО ПЪЛНИ И ДОБРЕ ЗАВЪРЗАНИ ЧУВАЛИ, които е необходимо до 9,00 ч. да бъдат поставени на достъпно място, от вътрешната страна на входа към имота.

При обслужването ще се предоставят нови чували от вида, който сте предали.

Изграждането на ефективна система за разделно събиране на отпадъците изисква всеки от нас да осъзнае, че е съществена част от ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ.
В тази връзка информираме, че Община Златоград ще води статистика за физическите лица, които ефективно събират разделно отпадъците си, от една страна и от друга, ще осъществява контрол на физическите лица, които не изпълняват задълженията си, съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредба № 5 за управление на отпадъците на Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития